Hidravlika, pnevmatika, linearna tehnika

Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije

01. julij 2022

Javni razpis za sufinancuranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije "JR SE OVE 2021"

Podjetje LA&CO. d.o.o. je bilo uspešno pri prijavi projekta "sofinanciranje operacije nakup in postavitev male sončne elektrarne LA &CO 136 KW"

Namen javnega razpisa

namen javnega razpisa je spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifični cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije  z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter branilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, za cilj  "naložbe za rast in delvna mesta".

Opis operacije

V našem primeru gre za postavitev sončne elektrarne z nazivom LA &CO 136 KW moči 136 kW . Gre za proizvodnjo lastne ("zelene") električne energije.

Prijavitelj: LA&CO. d.o.o., Vrednost sofinanciranja: 20% upravičenih stroškov operacije

Trajanje izvedbenega procesa: Januar 2022 - April 2022

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za kohezijo: https://www.eu-skladi.si


Kohezijski sklad
logotipi
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2024. Vse pravice pridržane.  |  Piškotki
LA & CO d.o.o., Limbuška cesta 2, SI-2341 Limbuš
T: (02) 429 26 60, E: info@la-co.si